ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ

ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ Нагоре в началото на страницата

albatrellus ovinus
Овча прахан - прясна

amanita casarea
Булка - прясна, замразена и суха

armillaria mellea
Пънчушка - прясна и бланширана

boletus edulis
Обикновена манатарка - прясна, замразена, суха и бланширана

boletus pinophilus
Борова манатарка - прясна, замразена, суха и бланширана

calocybe gambosa
Майска гъба - прясна, суха и замразена

cantharelus cibarius
Пачи крак - прясна, суха и бланширана

cratarellus cornucopioides
Тръбенка - прясна, замразена и суха

cantharellus bubaeformis
Сиво-жълт пачи крак - прясна, замразена и суха

cantarelus auraticus
Златист пачикрак - прясна, замразена и суха

gyromitra esculenta
Дипленка - суха

lactarius deliciosus
Рижика - прясна, суха, замразена и бланширана

marasmius oreades
Обикновена челядинка - прясна, суха и замразена

morchella conica
Островърха смръчкула - прясна, суха и замразена

morchella esculenta
Смръчкула - прясна, замразена и суха

suillus granulatus
Зърнеста масловка - прясна, суха и замразена

suillus luteus
Обикновена масловка - прясна, суха и замразена

suillus veriegatus
Напръскана масловка - прясна, суха и замразена

tricholoma flavovirens
Лимонка - прясна, суха и бланширана

tricholoma imbricatum
Кафява есенна гъба - прясна, замразена и бланширана

tricholoma portentosum
Есенна гъба - прясна, суха и замразена

tricholoma terreum
Съждива гъба - суха и бланширана

verpa bohemica
Набръчкана верпа - прясна суха и замразена
 

пакетиране
опаковки

пакетиране
опаковки