Лентови врати

Лентови врати Save-T

Нагоре в началото на страницата

Нашите  Save-T Strip врати са най-икономичното решение за защита на работниците и стоките от неблагоприятното влияние на околната среда - шум, топлина, студ, влага, прах и др.

 
Допълнително оборудване за монтаж Нагоре в началото на страницата

За да се посрещнат изискванията на съвременната индустрия и на търговските обекти, нашите складови наличности постоянно се убогатяват. Ние предлагаме най-разнообразен диапазон от PVC  продукти и лентови врати от САЩ. Нашите консултанти и инженери могат да се справят с вашите проблеми най-често срещани проблеми. 

 

 
Ползи Нагоре в началото на страницата

Намаляване нан загубите на топъл или студен въздух 
Ограничава се движението на замърсители на въздуха
Пропуска се светлина за по-голяма безопасност 
Осигурява се контрол върху достъпа на птици и летящи насекоми Control
Изолират се шумни машини 

Увеличава се комфорта за работниците 
Лесни за инсталиране
Зрави и дълготрайни 
Изискват минимална поддръжка 


TMI incorporated