Стерилизационна техника

Стерилизационна техника Delta Нагоре в началото на страницата
Ferex предлага пълният асортимент стерилизационна техника от серията Delta
Стерилизационен цикъл Delta включва: Устройство за изсушаване мод. δ 7, Термоопаковаща машина мод. δ 44, Почистване с ултразвук мод. δ 33, Серия стерилизиращи автоклави мод. NT 85, Съдове за дезинфекция мод. δ 11

 Стерилизационен цикъл Delta
 Съдове за дезинфекция мод. δ 11
 Почистване с ултразвук мод. δ 33
 Система за сушене мод. δ 7
 Термоопаковаща машина мод. δ 44
 Стерилизационна серия автоклави
 Стерилизация на въздуха
 Дезинфекция на ръце
 Дестилиране на вода
 Деминерализация и почистване на вода