Служба по трудова медицина  и орган за контрол вид С

Служба по трудова медицина "Ферекс консулт СТМ" ЕООД Нагоре в началото на страницата
Основен пакет услуги, задължително необходими съгласно изискванията на Наредба 14 и Закона за безопасни и здравословни условия на труд.
Извършване на задължителните профилактични медицински прегледи чрез осигурени от СТМ специалисти.
Служба по трудова медицина е разположена на повече от 150 кв м в т.ч. и напълно оборудвана лаборатория. Съвременна техника използвана от специализираната лаборатория е в съответствие с всички действащи европейски норми за качество на замервания.
За извършване на измерванията на факторите на работната среда и електробезопастността фирмата има изградено самостоятелно звено за извършване на задължителните профилактични прегледи службата ползва най-изявените специалисти от всички лечебни заведения и медицински центрове в областта.
 Още информация...

Oрган за контрол вид С Нагоре в началото на страницата
Измервания на факторите на работна среда и електробезопасност от специализирани лаборатории съгласно БДС EN 45004:1998
Физични фактори на работната среда ;
- Химични фактори на работната среда;
- Физико-химични фактори на работната среда;
- Контрол на електрически уреди и съоръжения до 1000 V;
 Още информация...